Dňa 30.9.2023 sa ruší zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle čl. VII zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, služba Odpis registra trestov na previerku bezúhonnosti a spoľahlivosti uchádzača o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe alebo zamestnanca bezpečnostnej služby alebo technickej služby, alebo uchádzača o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na území Slovenskej republiky, nebude občanom od 1.10.2023 poskytovaná.

 

Podanie oznámenia o trestnom čine

Prehľad

Popis služby

Služba umožňuje prostredníctvom elektronického formulára podať oznámenie o trestnom čine.  Žiadosť môže byť podaná iba podávajúcim, ktorý má prístupové práva a oprávnenia na využívanie elektronických služieb Generálnej prokuratúry. Pre sprístupnenie služieb sa musí podávajúci autentifikovať prostredníctvom svojho občianskeho preukazu eID karty s príslušnou čítačkou. 

Skôr než začnete

Podávateľ, ktorý podáva oznámenie o spáchanom trestnom čine musí vyplniť sprístupnený elektronický formulár v rozsahu ako je to požadované. Podávateľ si je vedomý toho, že môže byť za krivé obvinenie stíhaný t.j. je si toho vedomý a súhlasí s možnými následkami. Kompletné poučenie prípadne možné následky sú uvedené v rámci elektronického formulára, ktorý podávateľ vypĺňa. Vyplnením a odoslaním elektronického formulára na spracovanie podávateľ súhlasí s podmienkami poskytovania tejto služby.

V procese od vás budeme požadovať nasledovné údaje

  • údaje zápisnice o trestnom oznámení
  • osobné údaje oznamovateľa
  • kontaktné údaje oznamovateľa

Ďalšie požiadavky

  • Oznámenie musí byť podpísané pomocou ZEP občana
  • Aplikácia eID klient pre MS Windows musí byť minimálne verzie 4.1.0
  • Aplikácia QSign-eSigner musí byť v najnovšej verzii, ktorú si možete stiahnuť TU
 
Začať teraz