Dňa 30.9.2023 sa ruší zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle čl. VII zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, služba Odpis registra trestov na previerku bezúhonnosti a spoľahlivosti uchádzača o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe alebo zamestnanca bezpečnostnej služby alebo technickej služby, alebo uchádzača o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na území Slovenskej republiky, nebude občanom od 1.10.2023 poskytovaná.

 

Vitajte na portáli GPSR,
ktorý slúži ako kontaktné miesto občana s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky. Prostredníctvom tohto portálu môže občan využiť elektronické služby poskytované za účelom zefektívnenia a urýchlenia komunikácie s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky. Prosím pokračujte výberom elektronickej služby kliknutím na odkaz v hornom menu.