Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb

Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky poskytuje verejne dostupné informácie o právoplatne odsúdených právnických osobách v zmysle zákona č. 192/2023 Z.z. o registri trestov.

Právoplatne odsúdené právnické osoby sú evidované v zozname, v ktorom je možné vyhľadávanie prostredníctvom obchodného mena alebo identifikačného čísla organizácie (IČO).

Meno/Názov spoločnosti Sidlo IČO: Počet záznamov Detail
CSS - team, s.r.o. Konštantínova 6, 08001, Prešov, Slovenská republika 46429921 1 Detail
CZ SPORT s.r.o. Halenárska 3, 91701, Trnava, Slovenská republika 36318159 1 Detail
Čima - M, s.r.o. Ružová 310/32, 07632, Trebišov, Slovenská republika 36844705 1 Detail
D C A, s.r.o. Družstevná 654/75, 010 04, Žilina, Slovenská republika 36377058 1 Detail
DAMISTAV s.r.o. Soľ 404, 09435, Soľ, Slovenská republika 46775056 1 Detail