Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb

Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky poskytuje verejne dostupné informácie o právoplatne odsúdených právnických osobách v zmysle zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov.

Právoplatne odsúdené právnické osoby sú evidované v zozname, v ktorom je možné vyhľadávanie prostredníctvom obchodného mena alebo identifikačného čísla organizácie (IČO).

Meno/Názov spoločnosti Sidlo IČO: Počet záznamov Detail
k-art, s.r.o. Malohontská 1075/18, 97901, Rimavská Sobota, Slovenská republika 50316532 1 Detail
K-GLOBAL, spol. s.r.o. Pražské námestie 2371/34, 946 03, Kolárovo, Slovenská republika 36698474 1 Detail
KMK-BITÚNOK RAJEC Hollého 210, 01501, Rajec nad Rajčankou, Slovenská republika 46694706 1 Detail
KOLIBA Jerichov, s.r.o. Horné Ozorovce 282, 95703, Horné Ozorovce, Slovenská republika 50599607 1 Detail
KOVOTEAM, s.r.o. Textilná 23, 03401, Ružomberok, Slovenská republika 44533977 1 Detail