Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb

Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky poskytuje verejne dostupné informácie o právoplatne odsúdených právnických osobách v zmysle zákona č. 192/2023 Z.z. o registri trestov.

Právoplatne odsúdené právnické osoby sú evidované v zozname, v ktorom je možné vyhľadávanie prostredníctvom obchodného mena alebo identifikačného čísla organizácie (IČO).

Meno/Názov spoločnosti Sidlo IČO: Počet záznamov Detail
KIMOD Consulting, s.r.o. Čučma 204, 04801, Čučma, Slovenská republika 45232458 1 Detail
KMK-BITÚNOK RAJEC Hollého 210, 01501, Rajec nad Rajčankou, Slovenská republika 46694706 1 Detail
Kokorda Bitúnková 13, 940001, Nové Zámky, Slovenská republika 052566251 1 Detail
KOLIBA Jerichov, s.r.o. Horné Ozorovce 282, 95703, Horné Ozorovce, Slovenská republika 50599607 1 Detail
KOPY s.r.o. Mieru 45, 04414, Čaňa, Slovenská republika 36602183 1 Detail