Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb

Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky poskytuje verejne dostupné informácie o právoplatne odsúdených právnických osobách v zmysle zákona č. 192/2023 Z.z. o registri trestov.

Právoplatne odsúdené právnické osoby sú evidované v zozname, v ktorom je možné vyhľadávanie prostredníctvom obchodného mena alebo identifikačného čísla organizácie (IČO).

Meno/Názov spoločnosti Sidlo IČO: Počet záznamov Detail
Ardex Modular System a.s. Čapajevova 73, 08001, Prešov, Slovenská republika 50333895 1 Detail
AREA CONSTRUCT s.r.o. Trieda Hradca Králové 11, 97401, Banská Bystrica, Slovenská republika 50018914 1 Detail
ARMAVIN s.r.o. Jesenského 1718/181, 06901, Snina, Slovenská republika 43910718 1 Detail
ARMON s.r.o. Hviezdna 3509/8, 07501, Trebišov, Slovenská republika 45331847 1 Detail
Ashop, s.r.o. Slovanská cesta 5047, 02201, Čadca, Slovenská republika 50296311 1 Detail